The Lion Tamer's Assistant
Written by Solet Scheeres, Illustrated by Marjorie van Heerden
ISBN 9781776353477
Format Paperback
Recommended Price R170.00
Published by Penguin Children's Fiction - .April 2022
 
About the book: 
The English addition of Die Leeutemmer se Assitent (Afr.) published in 2017.
 
Nothing exciting ever happens in the town of Kraaipan. Especially not to Martjie, who lives on a farm nearby.
 
But when Bertus Botha dares Martjie to climb on the Mafikeng train and peep inside one of the crates to see what’s inside, it’s the beginning of a huge adventure. Martjie ends up in one of the carriages – with a circus lion! Soon, she gets to know the circus owners, Mister and Madam Pagel, and the other performers at the famous Pagel’s Circus. Mister Pagel is the world’s strongest man and sticks his head inside the lion’s jaws during every performance. Madame Pagel drives to the bank with a lion sitting next to her in the car.
 And plain old Martjie knows her life will never be the same again.
 
This exciting novel is loosely based on the history of the Pagel Circus, which was known in every South African city and town in the previous century. A wonderful story full of action, adventure ... and the timeless magic of circus life.
 
Buy Now:  
 

 

 

Die Wandelende Geraamte en Ander Spookstories
van C.J. Langenhoven
Saamgestel en verwerk deur Wendy Maartens
Met illustrasies deur Marjorie van Heerden
(Ghost stories of C.J. Langehhoven - published in Afrikaans)

Protea Books  March 2022; ISBN – 978-1-4853-1177-5

C.J. Langenhoven skryf: "Ek was mal oor spoke. Eintlik was ek ’n soort spook-wetenskaplike. Oral waar ek gekom het, het ek spookstories bymekaar gemaak. En nou is ek self ’n spook… kan ’n mens so gelukkig wees?"

Wendy Maartens skryf:  "Terwyl ek aan die bundel gewerk het, het ek my soms verbeel Langenhoven sit in die blou leunstoel langs my boekrak. As hy tevrede was met waarmee ek op daardie tydstip besig was, was daar die gemeenskaplike stilte wat baie woorde op papier soms tussen twee mense bring en … nou en dan, die geur van ’n pyp wat aangesteek word. As ek drooggemaak het, het die duiwe op die dak baklei, die weerhaan in die skoorsteen af gekreun, die bure se honde onophoudelik geblaf, ’n swaar voertuig die vensters laat ratel, of die een onderbreking na die ander my bloots gery."

Buy now: Loot 

 


 

See also the "Older Posts" (below right) for more...